Harita Mühendislik

3 Şubat 2017

JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ NEDİR?

26 Ocak 2017

Haritacılık Terimleri

Haritacılık Terimleri Harita Mühendisliği Hizmetleri Mülkiyet hakkı başta Anayasa ve Medeni Kanun olmak üzere birçok yasal düzenlemelerle devlet güvencesi altına alınmıştır. İnsanlar mülkiyetlerinde bulunan taşınmazlarında tasarrufta […]
21 Aralık 2016

JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ

JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ Yeryüzünün biçim ve büyüklüğününün ölçülerek standart haritalarda çizgiler halinde gösterilmesi, sualtı haritalarının yapımı, yeraltı ve yerüstü maden işletmeleri ile ilgili ölçme ve […]
21 Aralık 2016

JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALLARI:

Jeodezi: Jeodezi Anabilim Dalı, yerin şekil, büyüklük ve gravite alanlarının zamana bağlı olarak değişimlerini inceleyerek bunları üç boyutlu bir koordinat sisteminde tanımlamaktadır. Yerin çekim alanlarının ve […]
21 Aralık 2016

HARİTA MÜHENDİSLERİNİN ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

Ülkemizde bugün yaklaşık 9000 civarında harita mühendisinin görev yaptığı tahmin edilmektedir. Bunların %45 kamu kurumları ve kuruluşlarında %55 de özel sektörde ya kendi şirket ve bürolarında, […]