Kalemci Harita Mühendislik

26 Ocak 2017

Takeometre nedir ne demektir?

1 – Yol ve arazi ölçüm aleti. 2 – Takeometre, (Yunanca) Mimarlıkta doğrudan doğruya gözlenen yada plana geçirilecek olan noktaların gerek yatay, gerekse düşey durumlarını ölçmeye […]
6 Aralık 2016

Plankote Haritaları

Plankote Haritaları; Projelere altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin topografik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalardır. Plankote haritasının çıkartılması amacıyla ölçmeler, yaklaşık 3-5 m.’de bir […]
1 Haziran 2016

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, yersel ve fotogrametrik yöntemler ile uydu ve bilgisayar teknolojilerini kullanarak yeryüzünün tamamının veya belirlenen bir bölümünün ülkenin gereksinim duyduğu istenilen ölçekteki topoğrafik […]