Kalemci Harita Mühendislik Hizmetleri

3D Cephe öleve, Ağaç öleveleri, Arsa Aplikasyonları, Yer Gösterme, Hafriyat Kazı Planları ve Kübaj Hesapları, Halihazır Haritalar, imar Uygulama ve Plan Tadilatları, İmar Uygulamaları, İnşaat Ölçmeleri, Kadastral Planlar, estitüsyon öleve, ölöve, Sayısal Haritalar, Şeritvari Haritalar, Topoğrafik Haritalar, Yol ve Kavşak Projeleri, Plankote haritaları, Boykesit ve enkesit haritaları,

KALEMCİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ

Halihazır Sayısal Harita Üretimi

Plankote Çalışmaları

GIS/CBS Uygulamaları

İmar Planları ve Parselasyon Planları

Uzaktan Algılama

Şeritvari Haritalar

Aplikasyon Çalışmaları

3D Görüntüleme Projeleri

Danışmanlık

Vaziyet Planları

Fotogrametrik Sayısal Harita Üretimi

Altyapı Projeleri

Yol Etüt Projeleri

İmar Uygulamaları

Kentsel Dönüşüm Projeleri