Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

21 Aralık 2016

JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ

JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ Yeryüzünün biçim ve büyüklüğününün ölçülerek standart haritalarda çizgiler halinde gösterilmesi, sualtı haritalarının yapımı, yeraltı ve yerüstü maden işletmeleri ile ilgili ölçme ve […]
1 Haziran 2016

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, yersel ve fotogrametrik yöntemler ile uydu ve bilgisayar teknolojilerini kullanarak yeryüzünün tamamının veya belirlenen bir bölümünün ülkenin gereksinim duyduğu istenilen ölçekteki topoğrafik […]