Plankote haritaları

6 Aralık 2016

Plankote Haritaları

Plankote Haritaları; Projelere altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin topografik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalardır. Plankote haritasının çıkartılması amacıyla ölçmeler, yaklaşık 3-5 m.’de bir […]