Takeometre

26 Ocak 2017

Takeometre nedir ne demektir?

1 – Yol ve arazi ölçüm aleti. 2 – Takeometre, (Yunanca) Mimarlıkta doğrudan doğruya gözlenen yada plana geçirilecek olan noktaların gerek yatay, gerekse düşey durumlarını ölçmeye […]