Takeometre nedir ne demektir?

1 – Yol ve arazi ölçüm aleti.
2 – Takeometre, (Yunanca) Mimarlıkta doğrudan doğruya gözlenen yada plana geçirilecek olan noktaların gerek yatay, gerekse düşey durumlarını ölçmeye yarayan araç.
3 – Bir arazinin yüz ölçümünü bulup planını yapmaya yarayan, saniye hassasiyetinde, yatay veya dikey açı ölçümleri yapan ve mesafe ölçer sistemi sayesinde xyz koordinat ölçümü yapabilen ölçü aleti. Başta tapu kadastro olmak üzere, inşaat ve yol yapımı ve harita gibi alanlarda kullanılır.